top of page
Image1_000.jpg
Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Image

UUSI OMAKOTITALO JA SAUNARAKENNUS

Vanhaan pihapiiriin haluttiin tehdä huonokuntoisen päärakennuksen tilalle uusi asuinrakennus ja sen lähelle erillinen saunarakennus takkahuoneineen. Saunarakennuksessa on myös katettu ulko-uima-allas, jonka saa tarvittaessa suljettua liukuovilla. Tontti sijaitsee rauhallisella alueella kaupungin kupeessa.

A new residential building and a separate sauna building with a fireplace and spa spaces were desired to replace the old main building in the old courtyard. The sauna building also has a covered outdoor swimming pool that can be closed with sliding doors when needed. The site is located in a peaceful area on the outskirts of the city.

Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Text
Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Video

Tavoitteena oli suunnitella rakennukset, jotka sopivat vanhaan pihapiiriin ja joissa on elementtejä perinnerakentamisen tyylistä, mutta myös modernia ilmettä. Yhdessä asiakaspariskunnan kanssa inspiroiduttiin myös ruotsalaistyylisistä kauniista maalaistaloista. Asuinrakennukseen suunniteltiin punaiset ikkunanpuitteet ja valoisa glassveranda, josta on vehreät näkymät yhtä aikaa etelän puoleiseen puutarhaan ja pohjoisen puoleiselle sisäpihalle.

The goal was to design buildings that would fit into the old courtyard and elements of traditional construction style while also having a modern look. Together with the clients, we were inspired by beautiful Swedish-style country houses. The residential building was designed with red window frames and a bright glass veranda, providing lush views of both the southern garden and the northern courtyard at the same time.

Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Text
Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Video

Suunnitelmaa kehiteltiin useamman luonnoskierroksen myötä siten, että syntyi lopputulos, joka tuntui hyvältä kaikkien mielestä. Kohteesta tehtiin myös kolmiulotteinen malli, jonka perusteella saa hyvän käsityksen siitä miltä rakennukset tulevat näyttämään valmiina. Mallista on hyötyä suunnitelman tarkemmassa hahmottamisessa suunnitteluvaiheessa, mutta siitä on apua myös rakennusvaiheessa. Videoita voi esitellä rakentamisen kaikille osapuolille, jotta kaikki tietävät selkeästi millaiseen lopputulokseen pyritään. Malli kertoo vielä paljon enemmän kuin piirustukset. Sitä voidaan myös hyödyntää sisätilojen suunnittelussa.

The plan was developed through several rounds of sketches, resulting in a final design that felt right for everyone involved. A three-dimensional model of the project was also created, providing a clear understanding of how the buildings will look once completed. The model is beneficial for visualizing the design more accurately during the planning phase and is also helpful during the construction phase. Videos can be used to present the project to all stakeholders, ensuring that everyone has a clear understanding of the desired goal. The model conveys much more information than drawings alone and can also be utilized in the interior design process.

Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Text
Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Video

Kun rakennuksen muoto oli saatu valmiiksi, jatkettiin suunnittelua myös sisätilojen materiaalien ja kalusteiden ideointina. Rakennusten ulko- ja sisätiloista muodostuu siten yhtenäinen, harmoninen kokonaisuus. Visiona on asiakkaiden toiveiden mukainen rento ja persoonallinen koti.

Once the shape of the building was finalized, the planning process continued by exploring materials and furnishings for the interior spaces. The goal was to create a unified and harmonious overall design for both the exterior and interior of the buildings. The vision is to achieve a relaxed and personalized home that aligns with the clients' preferences and desires.

Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Text
2023-3-10 Lehtinen ja Vehanto_Sivu_10.jpg
Uusi omakotitalo ja saunarakennus: Image
bottom of page