KUKA MINÄ OLEN

 

Kuva: Anu Berghuis

Tiltu Nurminen, Arkkitehti SAFA

Perustin arkkitehtitoimistoni vuonna 2011. Suunnittelen uusia pientaloja sekä vanhojen talojen laajennuksia ja korjauksia pääasiassa yksityisille perheille. Sisustussuunnittelun puolella teen väri- ja materiaali- sekä kalustesuunnitelmia. Olen samalla Turun Seudun Arkkitehtien paikallisasiamies ja edistän arkkitehtien asioita Varsinais-Suomen alueella. Kirjoitan myös arkkitehtuuriin liittyviä artikkeleita blogiini.


Aiemmin olen ollut suurten arkkitehtitoimistojen palveluksessa Tampereella ja Turussa. Arkkitehtitoimisto Nevalla olin mukana Vaasan ja Raision Poliisitalojen ja Kihlakunnanvirastojen suunnittelussa. Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskasella osallistuin Tampereen Yliopiston Kirjaston, toimistorakennus Hermia 12:n ja Tulli Business Park –suunnittelutiimeihin sekä Tampereen Ammattikorkeakoulun korjauksen ja hervantalaisen asuinkorttelin hankesuunnitteluun. Arkkitehtitoimisto LPR:llä Turussa kuuluin Helsingin Musiikkitalon suunnitteluryhmään.


Valmistuin Lahden Teknillisestä Oppilaitoksesta rakennusarkkitehdiksi vuonna 1995. Lopputyöni tein Teknisessä Ammattikorkeakoulussa Stuttgartissa, Saksassa. Sen jälkeen jatkoin suoraan opintojani Tampereen Teknisessä Korkeakoulussa, josta valmistuin arkkitehdiksi vuonna 2000.


Vapaa-ajallani maalaan akvarelleja, pidän taidenäyttelyitä ja maalauskursseja. Harrastan myös avantouintia, koiran kanssa lenkkeilyä sekä vanhan maalaistalon kunnostusta. Luottamustehtävässä toimin Nousiaisten Teknisen lautakunnan jäsenenä.

 

MIKSI VALITA ARKKITEHTI

 

Arkkitehti ottaa huomioon asiakkaan henkilökohtaiset toiveet, mutta sisällyttää ne suunnitelmaan siten, että talo toimii myös muille mahdollisille tuleville asukkaille. Rakennus on siis helppo myydä eteenpäinkin joskus toimivana, kauniina ja kestävänä kokonaisuutena. Valmispaketti ei koskaan voi ottaa huomioon tontin ilmansuuntia, puustoa, sisääntuloreittejä tai suhdetta ympäröivään luontoon ja rakennuskantaan samalla tavoin kuin arkkitehti.


Henkilökohtaisen asiakaskontaktin kautta pihan ja asunnon saumaton yhteistoiminta suunnitellaan perheen tarpeiden mukaiseksi. Toisaalta haetaan suojaa tuulelta, auringolta tai katseilta – toisaalta avataan näkymiä kauemmas tai lähelle kauniisiin luonnonmuotoihin.


Tilasuunnitelmassa otetaan huomioon yhteisten ja yksityisempien tilojen sijainti suhteessa toisiinsa, harrastuksiin liittyvät välineiden säilytystarpeet, tilojen joustavuus vaikkapa isovanhemman tai aikuisten lasten vierailujen aikana – tai uudisperheiden erityyppiset käyttötarpeet viikottain vaihtelevan asukasmäärän mukaan.


Ammattilainen, joka tutkii asumisen ja rakentamisen eri vaihtoehtoja päivittäin työkseen, näkee normiratkaisujen lisäksi lukuisia erilaisia vaihtoehtoja, jotka voisivat toimia paremmin kuin jokamiehen peruspaketti. Näistä vaihtoehdoista asiakas saa valita itselleen sopivimmat ominaisuudet, jotka yhdistyvät optimaaliseksi suunnitelmaksi luonnossuunnittelun lopuksi.


Eri rakentamistapa- ja materiaalivaihtoehdoista suunnittelija seuloo juuri tähän tapaukseen sopivimmat ja auttaa tilaajaa tekemään lopullisia valintoja. Parhaat ratkaisut syntyvät valinnoista, joista kumpikin osapuoli on hyvillä mielin. Ehdotuksissa on aina mukana myös taloudellinen näkökulma. Suunnittelija pyrkii ottamaan huomioon esitetyn budjetin ja hakemaan siihen sopivaa ratkaisua. Myös edullisesti voi tehdä hyvää, kunhan aikaa on riittävästi. Toisaalta jos aikaa on vähän, on rahallisella panostuksella mahdollista saada nopeasti hyvää laatua.

Talopakettifirmat mainostavat usein, että suunnittelu on ilmaista tai kuuluu hintaan, kun tilaa yritykseltä valmispaketin. Valmispaketin luonteeseen kuuluvat yleensä kuitenkin valmiit ratkaisut. Palvelu loppuu yhden, kahden tai kolmen luonnostelutapaamisen jälkeen. Kaikista muutoksista pitää maksaa erikseen.


Arkkitehdin kanssa työskennellessä työstetään heti rakennusprojektin alussa niitä asioita, joita ovat tilaajalle oleellisimpia – ja jotka myös vaikuttavat rakentamisen hintaan eniten. Näitä ovat mm. perustamistapa, kerrosten määrä, rakennuksen muoto ja sijainti tontilla sekä rakenteiden ja julkisivujen materiaalit. Vähäisimpänä ei ole myöskään talon jälleenmyyntiarvo.


Pätevän suunnittelijan jalostaessa pohjapiirustuksen toimivimpaan muotoonsa, jäävät rakennuksesta pois tuhansien eurojen arvoiset hukkaneliöt, ylimääräiset aulat tai käyttökelvottomat epämääräiset tilat, joita on vaikea sisustaa. Luontevasti toimivalla ja kauniilla talolla on myös arvonsa kiinteistömarkkinoilla.

 

MITEN KODIN SUUNNITTELU ETENEE

 

Luonnosvaiheessa arkkitehti kuuntelee asiakkaan toiveita ja tarpeita ja tekee ehdotuksia niiden pohjalta.

Muutaman tapaamisen aikana saadaan ehdotusten ja keskustelujen pohjalta seulottua ne tärkeimmät ideat ja ajatukset, joiden pohjalta aletaan miettimään tarkempia ratkaisuja. Tonttiin liittyviä suunnitelmia voi katsastaa vaikkapa 1:200 mittakaavassa, jossa on helpompi hahmottaa rakennuksen liittymistä ympäristöön ja mahdollisten piharakennusten tai autotallien sekä olemassa olevien kasvien suhdetta toisiinsa.


Kun tilojen sijainnit, rakennuksen pinta-ala ja sijainti tontilla sekä julkisivut on saatu sellaiseen muotoon, että sekä suunnittelija ja asiakas ovat tyytyväisiä, alkaa rakennuslupavaiheen suunnittelu. Useimmiten omakotitalon kuvat piirretään 1:100 mittakaavassa rakennusvalvontaa varten, mutta yleensä taloa tutkitaan myös 1:50 tarkkuudella, joilloin esitetään mm. eri kalustusvaihtoehdot, joista asukas pääsee käsiksi tilan tuntuun ja mielikuviin huoneiden koosta ja yhteyksistä toisiinsa. Kun rakennuslupakuvat on toimitettu viranomaisille voi suunnittelua jatkaa työpiirustustasolla.


Tilaamalla arkkitehdilta keittiö-, ovi-, ikkuna- tai kylpyhuoneen sekä saunan kalustekaaviot, voi sen jälkeen helpommin kilpailuttaa eri kaluste- ja materiaalitoimittajia. Myös sisustussuunnitelmat, kuten lattia- ja seinämateriaalit ja eri pintojen sävyt voi sisällyttää väri- ja materiaalisuunnitelmaan. Mitä tarkemmat suunnitelmat ovat käytössä kilpailutuksessa, sitä selkeämmin ja luotettavammin erot tulevat esiin tarjouksissa. Työpiirustusvaiheen suunnitelmat tulostetaan useimmiten 1:20 tai 1:10 mittakaavassa.


Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos ikkunoita siirretään, täytyy ottaa huomioon väliseinien ja kalusteiden paikat sisäpuolella. Jos ovia suurennetaan, huonekorkeutta lisätään tai kattomuotoa kallistetaan, on näillä kaikilla tekijöillä vaikutusta paitsi rakennuksen ulkonäköön myös sisäisiin toimintoihin kuten portaisiin, aukkojen korkeuksiin tai sallittuun rakennusoikeuteen sisältyvään pinta-alaan.


Ammattilainen pystyy huomioimaan nämä kaikki osatekijät ja hallitsemaan kokonaisuutta asiakkaan puolesta. Arkkitehdin voi palkata myös pääsuunnittelijaksi talon rakentamisen ajaksi työmaavaiheeseen. Silloin hän sovittaa yhteen ja tarkistaa eri erikoissuunnittelijoiden suunnitelmat lvi-suunnitelmista sähkö- ja rakennesuunnitelmiin. Taloa ei tarvitse osata rakentaa ihan itse alusta loppuun. Koko arkkitehtisuunnitelman voi myös kilpailuttaa rakennusliikkeillä ja useimmat talopakettiyritykset ovat myös valmiita antamaan tarjouksensa valmiista suunnitelmasta.


Koko projektin voi tilata avaimet käteen –periaatteella, vaikka piirustukset olisi tehty yksilöllisesti omien pitkäaikaisten haaveiden mukaisesti.

 

CREATIVE TURKU

+358 50 5167 925

Halisojantie 3, 21270 Nousiainen, Finland

  • Instagram
  • Facebook

©2020 by Creative Turku.