top of page

KUKA MINÄ OLEN

tiltu nurminen.jpg
Tietoa: Image

Kuva: Anu Berghuis

TILTU NURMINEN, ARKKITEHTI SAFA

Perustin arkkitehtitoimistoni vuonna 2011. Suunnittelen uusia pientaloja sekä vanhojen talojen laajennuksia ja korjauksia pääasiassa yksityisille perheille. Sisustussuunnittelun puolella teen väri- ja materiaali- sekä kalustesuunnitelmia.


AIEMPI TYÖKOKEMUS

Aiemmin olen ollut suurten arkkitehtitoimistojen palveluksessa Tampereella ja Turussa. Arkkitehtitoimisto Nevalla olin mukana Vaasan ja Raision Poliisitalojen ja Kihlakunnanvirastojen suunnittelussa. Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskasella osallistuin Tampereen Yliopiston Kirjaston, toimistorakennus Hermia 12:n ja Tulli Business Park –suunnittelutiimeihin sekä Tampereen Ammattikorkeakoulun korjauksen ja hervantalaisen asuinkorttelin hankesuunnitteluun. Arkkitehtitoimisto LPR:llä Turussa kuuluin Helsingin Musiikkitalon suunnitteluryhmään.


OPINNOT

Valmistuin Lahden Teknillisestä Oppilaitoksesta rakennusarkkitehdiksi vuonna 1995. Lopputyöni tein Teknisessä Ammattikorkeakoulussa Stuttgartissa, Saksassa. Sen jälkeen jatkoin suoraan opintojani Tampereen Teknisessä Korkeakoulussa, josta valmistuin arkkitehdiksi vuonna 2000.


VAPAA-AIKA

Vapaa-ajallani maalaan akvarelleja ja pidän taidenäyttelyitä. Harrastan myös avantouintia, koiran kanssa lenkkeilyä sekä vanhan maalaistalon kunnostusta.

Tietoa: Text

MIKSI VALITA ARKKITEHTI

Arkkitehtitoimisto-Creative-Turku-10.jpg
Tietoa: Image

ARKKITEHTI AJAA ASIAKKAAN ETUA

Arkkitehti ottaa huomioon asiakkaan henkilökohtaiset toiveet, mutta sisällyttää ne suunnitelmaan siten, että talo toimii myös muille mahdollisille tuleville asukkaille. Rakennus on siis helppo myydä eteenpäinkin joskus toimivana, kauniina ja kestävänä kokonaisuutena. Valmispaketti ei koskaan voi ottaa huomioon tontin ilmansuuntia, puustoa, sisääntuloreittejä tai suhdetta ympäröivään luontoon ja rakennuskantaan samalla tavoin kuin arkkitehti.


ILMANSUUNTIEN JA NAAPURUSTON HUOMIOIMINEN

Henkilökohtaisen asiakaskontaktin kautta pihan ja asunnon saumaton yhteistoiminta suunnitellaan perheen tarpeiden mukaiseksi. Toisaalta haetaan suojaa tuulelta, auringolta tai katseilta – toisaalta avataan näkymiä kauemmas tai lähelle kauniisiin luonnonmuotoihin.


TILOJEN YKSITYISYYS JA JULKISUUS

Tilasuunnitelmassa otetaan huomioon yhteisten ja yksityisempien tilojen sijainti suhteessa toisiinsa, harrastuksiin liittyvät välineiden säilytystarpeet, tilojen joustavuus vaikkapa isovanhemman tai aikuisten lasten vierailujen aikana – tai uudisperheiden erityyppiset käyttötarpeet viikottain vaihtelevan asukasmäärän mukaan.


USEITA ERI VAIHTOEHTOJA

Ammattilainen, joka tutkii asumisen ja rakentamisen eri vaihtoehtoja päivittäin työkseen, näkee normiratkaisujen lisäksi lukuisia erilaisia vaihtoehtoja, jotka voisivat toimia paremmin kuin jokamiehen peruspaketti. Näistä vaihtoehdoista asiakas saa valita itselleen sopivimmat ominaisuudet, jotka yhdistyvät optimaaliseksi suunnitelmaksi luonnossuunnittelun lopuksi.


YKSILÖLLISET VALINNAT

Eri rakentamistapa- ja materiaalivaihtoehdoista suunnittelija seuloo juuri tähän tapaukseen sopivimmat ja auttaa tilaajaa tekemään lopullisia valintoja. Parhaat ratkaisut syntyvät valinnoista, joista kumpikin osapuoli on hyvillä mielin. Ehdotuksissa on aina mukana myös taloudellinen näkökulma. Suunnittelija pyrkii ottamaan huomioon esitetyn budjetin ja hakemaan siihen sopivaa ratkaisua. Myös edullisesti voi tehdä hyvää, kunhan aikaa on riittävästi. Toisaalta jos aikaa on vähän, on rahallisella panostuksella mahdollista saada nopeasti hyvää laatua.

ARVOVALINTOJA

Arkkitehdin kanssa työskennellessä työstetään heti rakennusprojektin alussa niitä asioita, joita ovat tilaajalle oleellisimpia – ja jotka myös vaikuttavat rakentamisen hintaan eniten. Näitä ovat mm. perustamistapa, kerrosten määrä, rakennuksen muoto ja sijainti tontilla sekä rakenteiden ja julkisivujen materiaalit. Vähäisimpänä ei ole myöskään talon jälleenmyyntiarvo.


HYVÄ SIJOITUS

Pätevän suunnittelijan jalostaessa pohjapiirustuksen toimivimpaan muotoonsa, jäävät rakennuksesta pois tuhansien eurojen arvoiset hukkaneliöt, ylimääräiset aulat tai käyttökelvottomat epämääräiset tilat, joita on vaikea sisustaa. Luontevasti toimivalla ja kauniilla talolla on myös arvonsa kiinteistömarkkinoilla.

Tietoa: Text

MITEN KODIN SUUNNITTELU ETENEE

Arkkitehtitoimisto-Creative-Turku-c.png
Tietoa: Image

LUONNOKSET

Luonnosvaiheessa arkkitehti kuuntelee asiakkaan toiveita ja tarpeita ja tekee ehdotuksia niiden pohjalta.

Muutaman tapaamisen aikana saadaan ehdotusten ja keskustelujen pohjalta seulottua ne tärkeimmät ideat ja ajatukset, joiden pohjalta aletaan miettimään tarkempia ratkaisuja. Tonttiin liittyviä suunnitelmia voi katsastaa vaikkapa 1:200 mittakaavassa, jossa on helpompi hahmottaa rakennuksen liittymistä ympäristöön ja mahdollisten piharakennusten tai autotallien sekä olemassa olevien kasvien suhdetta toisiinsa.


RAKENNUSLUPAKUVAT

Kun tilojen sijainnit, rakennuksen pinta-ala ja sijainti tontilla sekä julkisivut on saatu sellaiseen muotoon, että sekä suunnittelija ja asiakas ovat tyytyväisiä, alkaa rakennuslupavaiheen suunnittelu. Useimmiten omakotitalon kuvat piirretään 1:100 mittakaavassa rakennusvalvontaa varten, mutta yleensä taloa tutkitaan myös 1:50 tarkkuudella, joilloin esitetään mm. eri kalustusvaihtoehdot, joista asukas pääsee käsiksi tilan tuntuun ja mielikuviin huoneiden koosta ja yhteyksistä toisiinsa. Kun rakennuslupakuvat on toimitettu viranomaisille voi suunnittelua jatkaa työpiirustustasolla.


TYÖPIIRUSTUKSET

Tilaamalla arkkitehdilta keittiö-, ovi-, ikkuna- tai kylpyhuoneen sekä saunan kalustekaaviot, voi sen jälkeen helpommin kilpailuttaa eri kaluste- ja materiaalitoimittajia. Myös sisustussuunnitelmat, kuten lattia- ja seinämateriaalit ja eri pintojen sävyt voi sisällyttää väri- ja materiaalisuunnitelmaan. Mitä tarkemmat suunnitelmat ovat käytössä kilpailutuksessa, sitä selkeämmin ja luotettavammin erot tulevat esiin tarjouksissa. Työpiirustusvaiheen suunnitelmat tulostetaan useimmiten 1:20 tai 1:10 mittakaavassa.


KOKONAISUUS PYSYY HALLINNASSA

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos ikkunoita siirretään, täytyy ottaa huomioon väliseinien ja kalusteiden paikat sisäpuolella. Jos ovia suurennetaan, huonekorkeutta lisätään tai kattomuotoa kallistetaan, on näillä kaikilla tekijöillä vaikutusta paitsi rakennuksen ulkonäköön myös sisäisiin toimintoihin kuten portaisiin, aukkojen korkeuksiin tai sallittuun rakennusoikeuteen sisältyvään pinta-alaan. Ammattilainen pystyy huomioimaan nämä kaikki osatekijät ja hallitsemaan kokonaisuutta asiakkaan puolesta.

Suunnitelmat etenevät arkkitehdin ja asiakkaan yhteisten keskustelujen pohjalta. Kun asiakas näkee edessään eri vaihtoehtoja, on helpompi tehdä omia arvovalintoja siitä mitkä asiat ovat itselle tärkeimpiä.

Tietoa: Text
bottom of page