Arkkitehti ottaa huomioon asiakkaan henkilökohtaiset toiveet, mutta sisällyttää ne suunnitelmaan siten, että talo toimii myös muille mahdollisille tuleville asukkaille. Rakennus on siis helppo myydä eteenpäinkin joskus toimivana, kauniina ja kestävänä kokonaisuutena.

Valmispaketti ei koskaan voi ottaa huomioon tontin ilmansuuntia, puustoa, sisääntuloreittejä tai suhdetta ympäröivään luontoon ja rakennuskantaan samalla tavoin kuin arkkitehti.

 

Henkilökohtaisen asiakaskontaktin kautta pihan ja asunnon saumaton yhteistoiminta suunnitellaan perheen tarpeiden mukaiseksi. Toisaalta haetaan suojaa tuulelta, auringolta tai katseilta – toisaalta avataan näkymiä kauemmas tai lähelle kauniisiin luonnonmuotoihin.

Tilasuunnitelmassa otetaan huomioon yhteisten ja yksityisempien tilojen sijainti suhteessa toisiinsa, harrastuksiin liittyvät välineiden säilytystarpeet, tilojen joustavuus vaikkapa isovanhemman tai aikuisten lasten vierailujen aikana – tai uudisperheiden erityyppiset käyttötarpeet viikottain vaihtelevan asukasmäärän mukaan.

Ammattilainen, joka tutkii asumisen ja rakentamisen eri vaihtoehtoja päivittäin työkseen, näkee normiratkaisujen lisäksi lukuisia erilaisia vaihtoehtoja, jotka voisivat toimia paremmin kuin jokamiehen peruspaketti. Näistä vaihtoehdoista asiakas saa valita itselleen sopivimmat ominaisuudet, jotka yhdistyvät optimaaliseksi suunnitelmaksi luonnossuunnittelun lopuksi.

 

Eri rakentamistapa- ja materiaalivaihtoehdoista suunnittelija seuloo juuri tähän tapaukseen sopivimmat ja auttaa tilaajaa tekemään lopullisia valintoja. Parhaat ratkaisut syntyvät valinnoista, joista kumpikin osapuoli on hyvillä mielin. Ehdotuksissa on aina mukana myös taloudellinen näkökulma.

Suunnittelija pyrkii ottamaan huomioon esitetyn budjetin ja hakemaan siihen sopivaa ratkaisua. Myös edullisesti voi tehdä hyvää, kunhan aikaa on riittävästi. Toisaalta jos aikaa on vähän, on rahallisella panostuksella mahdollista saada nopeasti hyvää laatua.

Talopakettifirmat mainostavat usein, että suunnittelu on ilmaista tai kuuluu hintaan, kun tilaa yritykseltä valmispaketin. Valmispaketin luonteeseen kuuluvat yleensä kuitenkin valmiit ratkaisut. Palvelu loppuu yhden, kahden tai kolmen luonnostelutapaamisen jälkeen. Kaikista muutoksista pitää maksaa erikseen.

 

Arkkitehdin kanssa työskennellessä työstetään heti rakennusprojektin alussa niitä asioita, joita ovat tilaajalle oleellisimpia – ja jotka myös vaikuttavat rakentamisen hintaan eniten.

Näitä ovat mm. perustamistapa, kerrosten määrä, rakennuksen muoto ja sijainti tontilla sekä rakenteiden ja julkisivujen materiaalit. Vähäisimpänä ei ole myöskään talon jälleenmyyntiarvo.

Pätevän suunnittelijan jalostaessa pohjapiirustuksen toimivimpaan muotoonsa, jäävät rakennuksesta pois tuhansien eurojen arvoiset hukkaneliöt, ylimääräiset aulat tai käyttökelvottomat epämääräiset tilat, joita on vaikea sisustaa. Luontevasti toimivalla ja kauniilla talolla on myös arvonsa kiinteistömarkkinoilla.

Creative Turku Facebook